Nieuws

ZonMw: de subsidieverstrekker van het onderzoek

Datum: donderdag 25 april 2019

ZonMw is de subsidieverstrekker van het onderzoek naar Yoga bij Depressie (met projectnummer 636110004). Dit betekent dat dankzij de subsidie van ZonMw het onderzoek naar de effectiviteit van yoga bij depressie mogelijk is. Het project Yoga bij Depressie is uitgekozen als één van de vijf projecten bij een subsidieoproep naar onderzoek dat zich richt op de preventie en behandeling van depressie bij jonge vrouwen en adolescenten (klik hier voor de projectpagina van het onderzoek).

ZonMw is een organisatie die onderzoek in de gezondheidszorg financiert en daarnaast het toepassen en gebruiken van de gevonden kennis stimuleert. Op deze manier draagt ZonMw bij aan het verbeteren van de zorg en gezondheid. Aan de hand van diverse subsidieprogramma stimuleert ZonMw het innoveren binnen de zorg en daarnaast ook het goed gebruik maken van bestaande kennis. Subsidievoorstellen worden geselecteerd op basis van de mate waarin het voorstel vernieuwend is en de kwaliteit van het voorstel.

ZonMw heeft diverse onderzoeksprogramma’s, waaronder Geestelijke Gezondheid, het programma waar het onderzoek naar Yoga bij Depressie onder valt. De subsidieoproepen van ZonMw richten zich onder meer op mensen met een depressie, met schizofrenie of met autisme. Het kan gaan om projecten ter preventie van aandoeningen, het verbeteren van behandelingen, het daadwerkelijk gaan uitvoeren van effectief gebleken behandelingen of het verbeteren van de kwaliteit van de GGz, bijvoorbeeld door cliëntenparticipatie of samenwerking tussen verschillende disciplines te verbeteren.

In februari kwamen medewerkers van het onderzoeksprogramma GGz van ZonMw op werkbezoek bij het project Yoga bij Depressie. Er kwamen twee beleidsmedewerkers en een vertegenwoordiger van de cliëntenraad van ZonMw. Van het project Yoga bij Depressie waren Nina Vollbehr (projectcoördinator), Petri Engelen (onderzoeksassistent), Laura van Meijeren (ervaringsdeskundige) en Mieke van Loo (behandelaar) aanwezig. Het was een interessante bijeenkomst waarbij de medewerkers van ZonMw een goede indruk kregen van de uitvoering van het project en we de eerste gegevens konden presenteren. De geslaagde werving (171 deelnemers), lage uitval van deelnemers en goede samenwerking met zowel deelnemers als behandelaren zijn positieve punten van het onderzoek.

Deze maand was Nina Vollbehr op werkbezoek bij het onderzoeksprogramma Geestelijke Gezondheidszorg om ook bij andere medewerkers van ZonMw de voortgang van het project te bespreken. De onderzoekers zijn erg tevreden met de interesse van en samenwerking met de medewerkers van ZonMw.

 

« Ga terug