Voortgang

Update inclusie
Inmiddels zijn 97 vrouwen gestart met het onderzoek, waarvan 48 de yogatraining hebben gevolgd of volgen. Dit betekent dat we op iets meer dan de helft van het totale aantal deelnemers zijn waar we naar streven (170).

 

Participerende centra
Zeven afdelingen van Lentis doen mee aan het onderzoek, waaronder: Centrum Integrale PsychiatriePsyQ Depressie Groningen, PsyQ Emmen, Lentis Stadskanaal, Lentis Winschoten, Lentis Delfzijl, en een afdeling van Jonx Groningen. Ook INTER-PSY en Forte GGZ doen mee met het onderzoek.

 

 

« Ga terug

Yoga bij depressie is mede mogelijk gemaakt door: