Voortgang

Update inclusie
Inmiddels zijn 63 vrouwen gestart met het onderzoek, waarvan 32 de yogatraining hebben gevolgd of volgen. Dit betekent dat we op meer dan ⅓ van het totale aantal deelnemers zijn waar we naar streven (170).

 

Participerende centra
Zeven afdelingen van Lentis doen mee aan het onderzoek, waaronder: Centrum Integrale PsychiatriePsyQ Depressie Groningen, PsyQ Emmen, Lentis Stadskanaal, Lentis Winschoten, Lentis Delfzijl, en een afdeling van Jonx Groningen. Ook INTER-PSY doet mee met het onderzoek.

« Ga terug

Yoga bij depressie is mede mogelijk gemaakt door: