Nieuws

Voortgang van Yoga bij Depressie

Datum: maandag 9 maart 2020

Alle meetmomenten van het onderzoek naar yoga bij depressie zijn in januari 2020 afgerond. Van de 171 vrouwen die deelnemen aan het onderzoek hebben 156 vrouwen het laatste meetmoment (een jaar na de start van het onderzoek) afgerond. Dit is 91%, een aantal dat veel hoger ligt dan in veel andere, vergelijkbare onderzoeken. Wij zijn daarom erg blij met en dankbaar voor alle deelnemers die zich zo betrokken hebben getoond bij ons onderzoek. Het laatste meetmoment is voor het onderzoek een belangrijk meetmoment, omdat we op die manier iets kunnen zeggen over de effecten van yoga op de langere termijn. De onderzoekers zijn begonnen met het in kaart brengen van alle gegevens van de deelnemers en zullen dit de komende tijd gaan analyseren, zodat ze conclusies kunnen gaan trekken over de effectiviteit van yoga bij depressie.

De eerste yogagroep voor deelnemers van de controlegroep (die dus in eerste instantie waren ingedeeld om geen yoga te ontvangen) is inmiddels afgerond. Deze maand zijn er nog twee groepen gestart, zodat deelnemers van de controlegroep ook de kans krijgen de yogatraining te volgen.

« Ga terug