Nieuws

Voortgang onderzoek

Datum: dinsdag 26 september 2017

Het onderzoek yoga bij depressie is nu tien maanden aan de gang. Inmiddels doen er acht afdelingen van Lentis mee aan het onderzoek. Behandelaren nodigen vrouwen die voldoen aan de criteria van het onderzoek (tussen de 18-35 jaar met een hoofddiagnose depressie) uit om deel te nemen aan het onderzoek. Dat de yogatraining een passende behandeling is voor deze groep vrouwen blijkt uit het feit dat 80% van de vrouwen die benaderd worden geïnteresseerd is in deelname aan het onderzoek. Inmiddels zijn 52 vrouwen gestart met het onderzoek, waarvan 26 de yogatraining hebben gevolgd of volgen. Dit betekent dat we bijna op ⅓ van het totale aantal deelnemers zijn waar we naar streven (170). INTER-PSY heeft zich onlangs aangesloten bij het onderzoek en de behandelaren daar nodigen hun cliënten die voldoen aan de criteria uit om deel te nemen aan het onderzoek. Een derde instelling heeft zich onlangs aangesloten. Voordat we daar met de werving kunnen starten is toestemming van de medisch-ethische toetsingscommissie nodig, die is aangevraagd. Mogelijkheden van uitbreiding naar andere instellingen worden op dit moment onderzocht. Op deze manier hopen we voldoende onderzoek deelnemers te kunnen vinden voor december 2018.

« Ga terug