Nieuws

Update onderzoek Yoga bij Depressie

Datum: donderdag 25 april 2019

Het onderzoek naar yoga bij depressie is het derde en daarmee laatste jaar in gegaan. De instroom van deelnemers is aan het einde van 2018 afgerond. In totaal doen er 171 vrouwen mee met het onderzoek. Van tevoren hadden we berekend dat we 170 deelnemers nodig zouden hebben om betrouwbare resultaten te verkrijgen, dus dat aantal is gehaald.

Alle vrouwen hebben inmiddels ook het tweede meetmoment afgerond, de meting die plaatsvindt na afloop van de yogatraining (of na een vergelijkbare periode voor de controlegroep). In totaal hebben 163 van de 171 vrouwen ook dit tweede meetmoment voltooid. Enkele deelnemers zijn gestopt met het onderzoek, bijvoorbeeld omdat ze geen tijd meer konden vinden om mee te doen of omdat ze zijn gestopt met hun behandeling en ook wilden stoppen met het onderzoek. Het is deelnemers op elk moment toegestaan te stoppen met het onderzoek, al hopen we natuurlijk dat zoveel mogelijk deelnemers mee blijven doen. Hoe meer deelnemers blijven meedoen met het onderzoek, des te betrouwbaarder de resultaten zullen zijn en des te meer we kunnen zeggen over de effecten van yoga op de langere termijn.

De eerste zes groepen hebben het onderzoek volledig afgerond. Dat zijn in totaal 63 personen. Dit betekent dat deze deelnemers het laatste meetmoment, een jaar na afloop van de training, ook hebben afgerond. Ongeveer de helft van deze deelnemers was ingedeeld in de controlegroep. Deze deelnemers hebben alsnog de mogelijkheid om de yogatraining te volgen. De overige negen groepen zijn nog bezig met het onderzoek en zullen na 6 en 12 maanden nog een meetmoment hebben. We verwachten in februari 2020 alle meetmomenten van de deelnemers te hebben afgerond. Dat betekent dat we daarna de gegevens kunnen gaan analyseren en de resultaten gaan interpreteren.

« Ga terug