Nieuws

Het tweede meetmoment voor de eerste groep deelnemers

Datum: vrijdag 30 juni 2017

De afgelopen week vonden de tweede metingen van de eerste groep deelnemers in Groningen plaats. Zowel de deelnemers die de yogatraining wel hebben gevolgd, als de deelnemers die de yogatraining niet hebben gevolgd worden opnieuw uitgenodigd voor een meetmoment. Tijdens dit meetmoment worden drie verschillende soorten metingen uitgevoerd. Allereerst worden de depressieve klachten van de deelnemer opnieuw in kaart gebracht middels een interview met de onderzoeksassistent. Het doel hiervan is de ernst van de depressie van de deelnemer op dit moment vast te stellen, gedurende de afgelopen drie dagen. Vragen in dit interview zijn bijvoorbeeld: Hoe is het de afgelopen 3 dagen met je stemming geweest? En: Heb je de afgelopen 3 dagen last gehad van zelfverwijt of schuldgevoelens?
De onderzoeksassistent beoordeelt de antwoorden van de deelnemer om tot een totaalscore te komen. Deze onderzoeksassistent weet niet of de deelnemer de yogatraining heeft gevolgd of niet. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat er een onafhankelijke beoordeling plaatsvindt. Na het interview gaan deelnemers aan de slag met twee computertaken waarbij deelnemers gevraagd wordt woorden te categoriseren en te reageren op bepaalde woorden die verschijnen op een computerscherm. Ten slotte worden deelnemers gevraagd verschillende vragenlijsten in te vullen. Hierdoor worden onder meer kwaliteit van leven en manieren van omgaan met moeilijke gebeurtenissen in kaart gebracht. Door dit meetmoment met het eerste meetmoment te vergelijken kan onderzocht worden wat de korte-termijneffecten zijn van het toevoegen van de yogatraining aan de gebruikelijke behandeling voor depressie. De eerste groep deelnemers zijn bijna klaar met hun tweede meetmoment. Hierna zullen er nog verschillende groepen volgen.

« Ga terug