Nieuws

Het studieprotocol en de eerste gegevens van de deelnemers

Datum: woensdag 11 augustus 2021

Het artikel begint met het verduidelijken waarom er onderzoek naar de effectiviteit van yoga voor jonge vrouwen met een depressie nodig is. Depressie komt veel voor onder jonge vrouwen. Ondanks dat er behandelingen zijn voor depressie (zoals medicatie en cognitieve gedragstherapie) herstelt een groot deel van de jonge vrouwen niet of onvoldoende met deze behandelingen. Daarom is het van belang te zoeken naar interventies die een aanvulling kunnen zijn op de bestaande behandelingen. Theoretisch gezien kan yoga effect hebben op bepaalde mechanismes die een rol spelen bij depressie, zoals piekeren of zelfkritiek. Eerste aanwijzingen uit onderzoek laten daarnaast ook zien dat yoga effectief kan zijn bij depressieve klachten. Veel van dit onderzoek is echter van lage kwaliteit, waardoor het moeilijk is betrouwbare conclusies te trekken. Daarom is er meer onderzoek nodig naar de effectiviteit van yoga voor jonge vrouwen met een depressie.

Vervolgens omschrijven de onderzoekers de opzet van het huidige onderzoek. Ze beschrijven dat het een gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek is. Dit betekent dat er gebruik wordt gemaakt van twee groepen (een controlegroep en een yogagroep) en dat de deelnemers door middel van loting willekeurig in één van deze twee groepen worden ingedeeld. Het onderzoek richt zich op vrouwen tussen de 18 en 34 jaar, met als hoofddiagnose een depressie. Alle vrouwen ontvangen de gebruikelijke behandeling (doorgaans medicatie, een psychologische interventie of een combinatie daarvan) en één groep (de yogagroep) ontvangt daarnaast ook een 9-weekse yogatraining. De onderzoekers kijken naar een afname in depressieve klachten, maar ook een toename van welzijn en kwaliteit van leven. Daarnaast wordt er gekeken op welke manier yoga zou kunnen werken, door te kijken naar bepaalde onderliggende mechanismes, zoals piekeren, zelfkritiek, moeite met omgaan met onzekerheid, lichaamsbewustzijn en mindfulness. De metingen vinden plaats aan de start van het onderzoek, na de interventie (of een vergelijkbare periode voor de controlegroep) en zes en twaalf maanden later.

Het artikel beschrijft ook de eerste gegevens van de deelnemers. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 25 jaar. 53% heeft een relatie en 17% heeft één of meerdere kinderen. De meeste deelnemers wonen alleen (25%), in een studentenhuis (18%), of samen met hun partner (en eventuele kinderen) (28%). 56% van de deelnemers heeft een betaalde baan met een gemiddelde van 22 uur per week. 46% van de deelnemers volgt op dit moment een opleiding.

De mate van depressieve klachten van de deelnemers is gemiddeld 21 punten, gemeten met een vragenlijst die de depressieve klachten in kaart brengt. De score van de deelnemers loopt uit een van 2 tot 42 punten, dus er zijn grote verschillen in de mate van depressiviteit. De gemiddelde score komt overeen met een ernstige depressie.

De deelnemers beoordelen hun huidige behandeling met een 7.2 (op een schaal van 1 tot 10). Ze beoordelen hun eigen motivatie om deel te nemen aan het onderzoek met een 7.9 (op een schaal van 1 tot 9). Een minderheid van de deelnemers, namelijk 29%, heeft in het verleden ervaring opgedaan met yoga, bijvoorbeeld omdat ze een proefles hebben gevolgd, een les op school hebben gedaan, een les in de sportschool of een cursus.

Lees hier het volledige artikel.

« Ga terug