Nieuws

Start nieuwe yoga groepen

Datum: vrijdag 29 september 2017

Deze maand hebben twee nieuwe groepen deelnemers hun eerste meetmoment, de voormeting, afgerond en zijn ze verdeeld over de twee onderzoeksgroepen. Eén groep ontvangt naast hun lopende behandeling de yogatraining, de andere groep blijft alleen hun gebruikelijke behandeling volgen. Eén groep bestaat uit cliënten van Lentis in Groningen, de andere groep uit cliënten van PsyQ Emmen.

De groep bij Lentis in Groningen is van start gegaan op maandag 25 september. De groep in Emmen is een dag erna gestart op dinsdag 26 september. Gedurende negen weken komen deelnemers uit de yogagroep één keer per week bijeen voor een groepssessie. Begin december worden zowel deelnemers uit de yogagroep, als de deelnemers uit de controlegroep uitgenodigd voor een tweede meetmoment.

De eerste drie groepen, welke van start zijn gegaan op 23 maart, 12 mei en 16 mei hebben inmiddels de yoga training en de eerste twee meetmomenten afgerond. Deelnemers van deze groepen zijn cliënten van Lentis in Stadskanaal en Lentis in Groningen. In december en januari hebben de deelnemers van deze groepen het derde meetmoment van het onderzoek. Dit meetmoment bestaat uit een telefonisch interview waarin (de ernst van) depressieve klachten in kaart gebracht worden en het invullen van een aantal online vragenlijsten.

In totaal doen er op dit moment 52 deelnemers mee met het onderzoek. Hiermee zitten we bijna op 1/3 van het totale aantal deelnemers waar we naar streven (170).

« Ga terug