Nieuws

Signaleren van een depressie

Datum: vrijdag 6 oktober 2017

Depressie heeft vele gezichten. Hoewel een aantal kenmerken, zoals een sombere stemming, bij veel mensen aanwezig zijn, kunnen depressies en de daarbij horende klachten sterk variëren tussen mensen. Niet alleen de ernst van een depressie kan sterk variëren, ook de manier waarop mensen omgaan met hun depressieve klachten verschilt enorm. Bijvoorbeeld: waar de ene persoon ’s nachts geen oog meer dicht doet, slaapt een andere persoon juist de hele dag door. Waar de ene persoon zich er niet meer toe kan zetten om het huis uit te gaan, onderneemt een andere persoon zoveel mogelijk activiteiten om maar niet herinnerd te worden aan de depressieve gevoelens die hij of zij ervaart. Doordat veel mensen die depressief zijn het lastig vinden om te praten over hun klachten en gevoelens, zal hun omgeving niet altijd merken dat ze depressief zijn of vragen ze niet om hulp. Dit maakt het extra lastig om een depressie te signaleren. Wanneer de depressie of de depressieve klachten het dagelijks leven zodanig beïnvloeden, dat iemand niet meer goed kan functioneren, is het van belang dat iemand professionele hulp zoekt. Het herkennen van depressieve klachten bij jezelf of bij één van je naasten is daarom van belang.

 

Vaak weten mensen niet goed waar ze hulp kunnen krijgen, of wat ze kunnen verwachten van een behandeling. Bij het woord ‘behandeling’ wordt er daarbij ook vaak gedacht aan medicatie of gesprekken met een therapeut. Echter zijn er ook andere manieren die (bewezen) effectief zijn in het verminderen, verhelpen of voorkomen van depressieve klachten. Een nieuwe interventie, waarvan de effectiviteit momenteel onderzocht wordt, is een op yoga gebaseerde training. In deze negen weken durende interventie leren jonge vrouwen met een depressie om o.a. beter om te gaan met negatieve emoties, minder te piekeren en vriendelijker te zijn voor hunzelf. Wanneer deze training inderdaad blijkt bij te dragen aan de vermindering van depressieve klachten, zal deze in de toekomst aan het behandelaanbod worden toegevoegd.

« Ga terug