Nieuws

Recente publicatie: evaluatie van een 10-weken durende yoga training

Datum: vrijdag 14 juli 2017

 

Recent verscheen er een artikel in een wetenschappelijk tijdschrift over de evaluatie van een yogatraining door deelnemers met een langdurige depressie (zie deze link voor het volledige artikel).

50 deelnemers die gediagnosticeerd waren met een langdurige depressie (meer dan twee jaar depressieve klachten zonder een periode van twee maanden zonder klachten) namen deel aan een 10-weekse yogatraining bestaande uit yogahoudingen, ademhalingsoefeningen en meditatieoefeningen. Na afloop werd de deelnemers gevraagd naar hoe ze de bijeenkomsten hebben ervaren, wat ze geleerd hebben en wat ze wel en niet prettig en leerzaam vonden. De deelnemers gaven aan dat ze het prettig vonden dat de docenten een accepteren, open, niet-competitieve sfeer creëerden in de lessen. Ze gaven aan dat ze het prettig vonden dat de docenten vriendelijk en warm waren en individuele aandacht gaven. Het toevoegen van thema’s die specifiek gerelateerd zijn aan depressie vonden de deelnemers erg behulpzaam. Ook de focus op ervaringen in het hier en nu en ondersteuning bij het vertalen van het geleerde in de lessen naar het dagelijks leven vonden de deelnemers behulpzaam. Ze gaven aan dat de training hen op deze manier hielp bij het verminderen van hun depressieve klachten.

De 9-weekse yogatraining van Yoga bij Depressie is speciaal ontwikkeld voor deelnemers met depressieve klachten. De thema’s van de bijeenkomsten zijn gekozen om mensen met een depressie te ondersteunen en depressieve klachten te verminderen. Er is daarbij bijvoorbeeld speciaal aandacht voor het verminderen van piekeren en het vergroten van zelfcompassie, twee aspecten waarvan uit onderzoek is gebleken dat mensen met een depressie hier vaak last van hebben. De training is geschikt voor iedereen, met elk lichaam en met verschillende fysieke beperkingen. De focus ligt op het vinden van een houding die past bij iemand en iemands lichaam en niet op het perfect uitvoeren van ingewikkelde houdingen. Daarnaast ligt er een grote nadruk op het integreren van het geleerde in het dagelijks leven, onder meer door een online module, oefenvideo’s, registratieopdrachten en kleine oefeningen om stil te staan bij momenten in het dagelijks leven. Dit sluit aan bij de bevindingen van bovenstaand onderzoek. Wij vragen de deelnemers aan het onderzoek eveneens om de training te evalueren en zullen aan de hand daarvan na het onderzoek te training waar nodig aanpassen.

 

« Ga terug