Nieuws

Presentatie Nina Vollbehr op het congres over Experimentele Psychopathologie in Rome

Datum: vrijdag 26 mei 2017
Nina Vollbehr presenteerde vanochtend de uitkomsten van twee eerdere onderzoeken naar de invloed van yoga op (chronische) depressie op het congres over Experimentele Psychopathologie in Rome (zie deze link voor de website). In haar presentatie stond de vraag centraal of een yogatraining symptomen van depressie, angst en stress kan verminderen in mensen met depressieve klachten. En daarnaast of het verminderen van piekeren, zorgen maken en angst voor negatieve emoties daarbij een rol spelen.

In de eerste studie kregen studenten met depressieve klachten ofwel een yoga interventie ofwel een ontspanningsoefening van dertig minuten. Daarna oefenden beide groepen elke dag thuis gedurende acht dagen. Voor en na deze periode en twee maanden later werden symptomen van depressie, angsten stress en mate van piekeren in kaart gebracht. Direct na afloop van de training bleken er geen verschillen te zijn tussen beide groepen. Maar twee maanden na de training rapporteerde de yogagroep beduidend minder symptomen van depressie en stress dan de ontspanningsgroep. Er werd geen verschil in mate van piekeren gevonden. Hieruit kan geconcludeerd worden dat een yogatraining meer effect lijkt te hebben bij depressieve klachten dan een ontspanningsoefening, hoewel het een aantal maanden duurt om daadwerkelijk effect te hebben. Het verminderen van piekeren lijkt in deze studie niet samen te hangen met de resultaten.

In de tweede studie kregen twaalf cliënten met langdurige depressieve klachten een yogatraining aangeboden gedurende negen weken. Symptomen van depressie, angst en stress werden zowel direct voor en direct na de training gemeten en vier maanden na afloop van de training. Ook werden de mate van piekeren, zorgen maken en angst voor negatieve emoties in kaart gebracht. Zowel direct na afloop van de training als vier maanden later rapporteerden de deelnemers significant minder klachten. Angst voor negatieve emoties was direct na de training afgenomen, terwijl piekeren en zorgen maken pas na vier maanden duidelijk verminderd waren. Hieruit kan geconcludeerd worden dat yoga een veelbelovende interventie is voor cliënten met langdurige depressieve klachten, dat de positieve effecten in elk geval vier maanden lijken aan te houden en dat verminderd piekeren en zorgen maken en rol lijken te spelen bij de afname van depressieve klachten.

Het congres vindt vandaag en morgen nog de hele dag plaats. Sprekers zijn onderzoekers uit diverse landen van Europa. Onder andere prof. dr. Peter de Jong van de Rijksuniversiteit Groningen, prof. dr. Ernst Koster van de Universiteit van Gent en prof. dr. Edward Watkins van de Universiteit van Exeter zijn gastsprekers.
« Ga terug