Nieuws

Presentatie Nina Vollbehr op het APA congres in Washington

Datum: vrijdag 4 augustus 2017

Vandaag presenteerde Nina Vollbehr op het congres van de Amerikaanse Vereniging van Psychologen (APA) in Washington de resultaten van twee studies naar de effectiviteit van yoga bij depressie. In het eerste onderzoek bleken studenten met depressieve klachten minder negatieve emoties te rapporteren na een yogatraining dan na een ontspanningstraining. In het tweede onderzoek bleken cliënten die langdurig last hadden van een depressie duidelijk minder klachten te rapporteren na een 9-weekse yogatraining. De resultaten van deze onderzoeken werden gisteren na de start van het congres door diverse media opgepikt en gepubliceerd.

De APA Convention (het congres van de American Psychological Association, de Amerikaanse Vereniging van Psychologen) is wereldwijd één van de grootste psychologie congressen en wordt dit jaar in Washington, D.C. gehouden (www.apa.org/convention/) van 3 tot en met 6 augustus. Vandaag presenteert Nina Vollbehr twee onderzoeken naar de effectiviteit van yoga bij depressie. De APA bracht gisteren een persbericht naar buiten over onderzoek naar yoga bij depressie, wat door hen als een mogelijk interessante nieuwe behandeling voor depressie wordt beschouwd (http://www.apa.org/news/press/releases/2017/08/yoga-depression.aspx). Dit persbericht werd door diverse internationale media opgepikt en gisteren bij de start van het congres gepubliceerd https://medicalxpress.com/news/2017-08-yoga-effective-symptoms-depression.html; http://www.dailymail.co.uk/health/article-4757838/Twice-weekly-sessions-hot-yoga-helps-beat-blues.html; http://www.scinexx.de/wissen-aktuell-21734-2017-08-04.html).

In de studies die Nina Vollbehr presenteert staat de vraag centraal of mindful yoga een effectieve interventie is bij (chronische) depressie en welke variabelen mogelijk een rol spelen bij dit effect. Er werd onder meer gekeken naar piekeren, zorgen maken en angst voor negatieve emoties, processen die zowel een rol spelen bij de ontwikkeling en het voortduren van een depressie als bij het terugkomen van een depressie.

In het eerste onderzoek kregen 74 eerstejaars studenten met depressieve klachten een korte yogatraining of een korte ontspanningstraining. Daarna deden ze acht dagen hun eigen oefening thuis met behulp van een oefenvideo. Na afloop van deze periode en nog eens twee maanden later werden hun mate van negatieve emoties (depressie, angst en stress) en piekeren in kaart gebracht. Direct na de twee interventies werd er geen verschil gevonden tussen de twee groepen in de mate van negatieve emoties die ze rapporteerden. Twee maanden later bleek de yogagroep duidelijk minder negatieve emoties te rapporteren dan de groep die een ontspanningsoefening had gedaan. Er werd geen verschil gevonden in de mate van piekeren. Waaruit geconcludeerd kan worden dat yoga een effectieve interventie is gebleken bij studenten met depressieve klachten, maar dat dit effect niet te maken had met het verminderen van piekeren.

In het tweede onderzoek kregen cliënten met een langdurige (ook wel chronische) depressie een 9-weekse yogatraining. Gemiddeld hadden deze cliënten 11 jaar depressieve klachten en waren zij vijf jaar in behandeling. Na afloop van de training rapporteerden de deelnemers duidelijk minder negatieve emoties (depressie, angst en stress) dan daarvoor. Ook vier maanden later bleken zij nog steeds minder negatieve emoties te rapporteren. Direct na afloop van de training rapporteerden de deelnemers minder angst voor negatieve emoties, maar vier maanden later was dit effect niet meer zo duidelijk. Vier maanden later bleken de deelnemers wel minder te piekeren en zich minder zorgen te maken. Het effect van deze yogatraining lijkt dus gedeeltelijk samen te hangen met een vermindering in piekeren en zorgen maken. Omdat het in dit onderzoek een kleine groep deelnemers is betrokken en er geen controlegroep is gebruikt, is het niet mogelijk duidelijke conclusies hieruit te trekken. Maar het geeft wel een idee voor vervolgonderzoek. Yoga lijkt een veelbelovende interventie voor (chronische) depressie en het effect van de training op vermindering van negatieve emoties lijkt voor een deel samen te hangen met het verminderen van piekeren zorgen maken.

Op basis van deze twee onderzoeken is het huidige onderzoek naar de effectiviteit van een 9-weekse yogatraining bij jonge vrouwen met een depressie ontwikkeld. Hierin wordt onder meer gekeken naar een eventueel effect op afname van negatieve emoties (depressie, angst en stress) en of dit effect mogelijk samenhangt met een afname van onder meer piekeren.

« Ga terug