Nieuws

Pilot studie naar de 9-weekse yoga training

Datum: woensdag 11 augustus 2021

In deze pilotstudie kregen 11 cliënten met een langdurige (ook wel chronische) depressie of bipolaire stoornis een 9-weekse yogatraining. Gemiddeld hadden deze cliënten 11 jaar depressieve klachten en waren zij vijf jaar in behandeling. De onderzoekers hebben de deelnemers gevraagd de training te evalueren en daarnaast is gekeken in hoeverre bepaalde klachten afnamen na afloop van de training en enkele maanden later.

Acht deelnemers hebben de training afgerond. Zij volgden gemiddeld 7,5 van de 9 sessies. Alle deelnemers oefenden elke dag met de oefeningen uit de training, variërend van ongeveer 15 tot 45 minuten. De deelnemers beoordeelden de kwaliteit van de training gemiddeld met een 8,8 (op een schaal van 1 tot 10). Alle deelnemers vonden de yogahoudingen, ademhalingsoefeningen en meditaties nuttig tot zeer nuttig en ze vonden eveneens allemaal dat de training een goede aanvulling was op hun huidige behandeling (die in de meeste gevallen bestond uit medicatie en verpleegkundige behandeling). Geen van de deelnemers noemde negatieve effecten van de training. Alle deelnemers wilden na afloop van de training doorgaan met yoga, bijvoorbeeld door een groep te vinden bij hen in de buurt of door thuis verder te gaan met oefenen. Hieronder staan enkele reacties van de deelnemers over de positieve effecten van de training die ze hebben ervaren:

  • “Dat ik tevredener ben over mezelf als ik de oefeningen gedaan heb. Ik zit soepeler in mijn lijf en voel me iets stabieler.”
  • “Ik heb meer ondernomen ben meer onder de mensen geweest, ik heb mijzelf uitgedaagd, grenzen gesteld in mijn spirituele beleving, grenzen leren stellen in hoeveel ik aan kan in een week.”
  • “Bewuster zijn van lichaam, emoties en gedachten […] en vooral: bewuster zijn van de onmogelijkheid om constant in balans te zijn […], waar ik me op mag richten, is elke keer opnieuw het evenwicht hervinden.”
  • “Soepeler geworden. Iets rustiger in mijn hoofd. Iets meer acceptatie en iets minder ‘herkauwen’.”
  • “[…] Ik liep wel erg tegen mijn eigen fysieke beperkingen aan en heb daardoor geleerd te accepteren, dat het nu eenmaal zo is […]. Dat was confronterend, maar uiteindelijk gaf het ook inzicht hoe vaak ik toch over grenzen ga en dat het belangrijk is dat ik mij daar bewust van blijf of leer zijn.”
  • “Rust, helderheid, inzicht in mijn staat van zijn, mijn meditaties weer kunnen oppakken, beter zelfbeeld, geheugen werkt weer beter, minder slaapmedicatie, scheiding denken/emotie ervaren, afstand van emotie kunnen zien.”
  • “Beter balans vinden, beter om kunnen gaan met onrust en onbalans, acceptatie bereikt, rust kunnen vinden, ruimte voor zelf innemen, mezelf geven wat ik nodig heb, minder behoefte om me af te sluiten in een groep.”
  • “Ik heb ontdekt dat ik vaak best weet wat goed voor me is, maar dat ik daar niet naar luister. Dat was een eyeopener voor mij.”

Op het gebied van klachten rapporteerden de deelnemers na afloop van de training minder negatieve emoties (depressie, angst en stress) dan daarvoor. Vier maanden later bleken zij nog steeds minder negatieve emoties te rapporteren. De onderzoekers hebben ook gekeken naar mogelijke mechanismes die een rol kunnen spelen in het verminderen van klachten bij mensen met (chronisch) depressieve klachten. Het verminderen van zorgen maken en piekeren, angst voor emoties van depressie en angst en het verbeteren van lichaamsbewustzijn (waaronder vertrouwen in het eigen lichaam en zichzelf niet afleiden van onprettige sensaties) leken hierbij het sterkst te veranderen.

De onderzoekers concluderen dat een 9-weekse mindful yogatraining een waardevolle aanvulling kan zijn voor de gebruikelijke behandeling van mensen met (chronische) stemmingsstoornissen, waarbij de training goed is vol te houden en positief wordt beoordeeld door de deelnemers. Omdat in dit onderzoek een kleine groep deelnemers is betrokken en er geen controlegroep is gebruikt, is het niet mogelijk echt duidelijke conclusies te trekken. Maar het geeft wel een idee voor vervolgonderzoek. Aan de hand van dit onderzoek zijn de onderzoekers uiteindelijk verdergegaan met de grote studie naar het effect van yoga bij jonge vrouwen met een depressie.

Lees hier het volledige artikel.

« Ga terug