Over het onderzoek

Yoga bij depressie
Jonge vrouwen lopen veel risico op het ontwikkelen van een depressie. Behandeling van depressie is belangrijk en bestaande behandelingen zijn vaak effectief. Toch knapt een deel van de vrouwen hier onvoldoende van op.

Eerder onderzoek
Uit eerder onderzoek blijkt dat yoga een positief effect kan hebben op depressie. We hebben voor dit onderzoek daarom een training ontwikkeld die gebruik maakt van yoga. Wij hebben de effecten van deze training op depressie bij jonge vrouwen onderzocht, als toevoeging aan bestaande behandelingen.

Mindful yoga
De interventie betrof een 9-weekse training gebaseerd op mindful yoga. Dit is een psychologische interventie waarbij deelnemers aan de hand van yoga-oefeningen leren minder te piekeren, vriendelijker te worden voor zichzelf en anders om te gaan met negatieve emoties. De yogatraining bestond uit 9 wekelijkse groepssessies. Daarnaast volgden de deelnemers een online module met aanvullende informatie en filmpjes om thuis te oefenen. De yogatraining is geschikt voor iedereen, met elk lichaam en eventuele fysieke beperkingen.

Voorwaarden deelname
Vrouwen van 18 tot en met 34 jaar die in behandeling waren bij Lentis, INTER-PSY of Forte GGZ met als hoofddiagnose depressie konden deelnemen aan het onderzoek. Vrouwen met een bipolaire stoornis met manische episode(n) in het afgelopen jaar, psychotische symptomen, een alcohol- of drugsverslaving en acute suïcidaliteit konden niet meedoen aan het onderzoek. Het was niet nodig om lenig of in goede conditie te zijn. Vrouwen die op dit moment al aan yoga doen (in elk geval meer dan 30 minuten per week gedurende de afgelopen zes maanden) konden niet meedoen.

Willekeurige indeling
Dit is een ‘gerandomiseerd gecontroleerde studie’. Dat betekent dat deelnemers willekeurig in de behandelgroep of controlegroep werden ingedeeld. De controlegroep bleef de lopende behandeling volgen, zonder toevoeging van de yogatraining. De behandelgroep bleef eveneens de lopende behandeling volgen en volgde daarnaast de yogatraining. Deelnemers in de controlegroep konden de yogatraining na afloop van het onderzoek volgen.

Verwachtingen
Piekeren en zelfkritiek spelen een grote rol bij het ontstaan en voortduren van een depressie. In het onderzoek verwachtten wij dat het piekeren en de zelfkritiek bij de deelnemers zouden afnemen en dat daardoor ook de depressieklachten zouden verminderen.

Metingen gedurende het onderzoek
Om de effectiviteit van de training goed te kunnen onderzoeken, hebben we deelnemers gevraagd vier keer vragenlijsten in te vullen en computertaken te maken: direct voor en na de training en vervolgens 6 en 12 maanden na afloop van de training. Voor de controlegroep werden dezelfde meetmomenten gehanteerd als voor de behandelgroep. Wij brachten hiermee klachten als negatieve stemming, lusteloosheid en concentratieproblemen in kaart, maar ook welzijn en kwaliteit van leven. Op deze manier konden we kijken naar een direct effect en effecten op langere termijn. Daarnaast konden we met deze metingen onderzoeken welke onderliggende mechanismen het meest belangrijk waren om de depressie te verminderen. We keken daarbij onder andere naar de invloed van de training op het verminderen van piekeren en zelfkritiek.

« Ga terug

Yoga bij depressie is mede mogelijk gemaakt door: