Over depressie

De meeste mensen voelen zich wel eens somber of verdrietig of piekeren ergens over. Doorgaans gaan deze ervaringen na een tijdje weer voorbij, of worden de emoties minder intens. Bij sommige mensen blijven verdriet en somberheid echter langdurig aanhouden en lukt het niet om te stoppen met piekeren. Soms neemt de somberheid zo toe dat iemands dagelijks leven hierdoor wordt verstoord. In dat soort gevallen spreken we van een depressie.

Een depressie is een psychische aandoening waarbij iemand gedurende twee weken of langer een sombere of neerslachtige stemming ervaart en interesse en plezier in de dagelijkse activiteiten heeft verloren. Andere symptomen van een depressie zijn gewichtsverlies of juist toename van gewicht, niet kunnen slapen of juist te veel slapen, een gevoel van gejaagdheid of juist geremdheid, vermoeidheid en verlies van energie, schuldgevoelens en gevoelens van waardeloosheid, moeite met concentratie of moeite met het nemen van beslissingen en gedachten aan de dood en aan zelfdoding. Volgens het handboek met diagnostische categorieën van de psychiatrie (de DSM-5) moet iemand aan vijf of meer van deze symptomen voldoen om de diagnose depressie te krijgen.

Er wordt geschat dat één op de vijf Nederlanders gedurende zijn of haar leven te maken krijgt met een depressie. Vrouwen krijgen twee keer zo vaak een depressie als mannen. Onder jonge vrouwen (18-35 jaar) komt depressie het meest voor.

« Ga terug

Yoga bij depressie is mede mogelijk gemaakt door: