Nieuws

Onderzoek naar het effect van verschillende vormen van yoga in de Verenigde Staten

Datum: donderdag 7 maart 2019

Eind 2018 publiceerden onderzoekers uit de Verenigde Staten een onderzoek waarin ze twee verschillende vormen van yoga met elkaar vergeleken. De ene groep ontving een yoga-interventie waarbij het vooral om beweging ging: ze deden actieve yogahoudingen in combinatie met langzame ademhalingen. De andere groep ontving een yoga-interventie die gebaseerd was op ademhalingstechnieken: zij deden zittende ademhalingsoefeningen in combinatie met verschillende visualisaties. De onderzoekers keken naar het effect van deze twee interventies op stress en aandacht. De deelnemers volgden acht weken lang yoga-sessies en oefenden daarnaast thuis. Ze werden voorafgaand aan de training en na afloop gemeten.

De onderzoekers vonden dat in beide groepen de mate van ervaren stress en de hoeveelheid cortisol (in het afgenomen speeksel) was afgenomen na afloop van de interventie, in vergelijking met daarvoor. Ze vonden daarnaast dat de groep die de ademhalingsoefeningen deed sterker verbeterde in het reguleren van de aandacht en dan vooral in het vermogen de aandacht vast te houden, dat wil zeggen gedurende langere tijd te richten op één bepaald object of één bepaalde taak.

Een belangrijke kanttekening bij dit onderzoek is dat de onderzoeksgroep een zeer kleine groep is (in totaal 40 personen), wat de gevonden resultaten minder betrouwbaar maakt. Yoga bestaat uit yogahoudingen (vaak met beweging), ademhalingstechnieken en meditatieoefeningen. Dit is één van de eerste onderzoeken die deze verschillende componenten van yoga apart neemt en de effectiviteit van elke component op zich probeert te bepalen. Het blijft natuurlijk de vraag in hoeverre het de onderzoekers gelukt is de diverse componenten van yoga uit elkaar te trekken, aangezien de groep die de yogahoudingen deed hierbij ook ademhalingstechnieken aanleerde.

In het onderzoek naar yoga bij depressie nemen we alle drie deze componenten mee om de effectiviteit van een yoga interventie die gebaseerd is op alle aspecten van yoga te kunnen bepalen bij jonge vrouwen met een depressie. Het gehele artikel (tegen betaling) vind je hier: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053810017305470

« Ga terug