Nieuws

Onderzoek is samenwerking tussen wetenschap en praktijk

Datum: maandag 9 oktober 2017

Het onderzoek yoga bij depressie is door ZonMW geselecteerd als één van de vijf projecten die subsidie ontvangt voor onderzoek naar depressie bij adolescenten en jonge vrouwen (https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/psychische-aandoeningen/depressie-en-angst/). De nadruk lag hierbij op projecten die de samenwerking opzoeken tussen wetenschap en praktijk. Het onderzoek yoga bij depressie is ontstaan vanuit de praktijk, onder meer na vragen van behandelaren en cliënten naar yoga als behandeling bij depressie. Het onderzoeksvoorstel is tot stand gekomen met zorg voor het perspectief van de cliënt en de behandelaar. Ervaringsdeskundige Laura van Meijeren is betrokken geweest bij het schrijven van het onderzoeksvoorstel en de informatie voor de deelnemers en behandelaren. Ook de Depressie Vereniging heeft advies gegeven over de opzet en uitvoering van het onderzoek.

Om het perspectief van diverse groepen, zoals cliënten, behandelaren en beroepsverenigingen van de GGz, gedurende de gehele looptijd van het onderzoek te waarborgen is er een klankbordgroep. In deze klankbordgroep zitten onder meer ervaringsdeskundigen, een vertegenwoordiger van de Depressie Vereniging, vertegenwoordigers van de sectie lichaamsgerichtwerkende psychologen van het Nederlands Instituut voor Psychologen en de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie, behandelaren uit de diverse deelnemende teams en onderzoekers van de projectgroep. We hebben verschillende leden van de klankbordgroep gevraagd naar hun redenen om deel te nemen aan deze groep en wat ze zien als meerwaarde van het onderzoek.

Gezondheidszorgpsycholoog Mieke van Loo van PsyQ Depressie geeft aan dat cliënten die zij heeft uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek positief zijn en ontspanning en bewustzijn noemen als werkzame elementen. Ze vult aan: “Ik denk ook dat veel van deze jonge vrouwen geneigd zijn zichzelf teveel aan te passen aan wat ze denken dat anderen van hen verwachten. Yoga stelt hen mogelijk in staat meer te voelen/ervaren wat ze zelf echt vinden. Ik denk dat yoga in dat opzicht echt van toegevoegde waarde kan zijn. Niet iedereen kan met woorden zo goed uit de voeten.” Alle behandelaren zijn het er over eens dat de werving van de deelnemers op een gemakkelijke manier verloopt die niet een belasting vormt voor de behandelaren en dat vragen snel worden beantwoord.

Psycholoog Ralph Evers van de Lichaamsgericht-werkende Sectie van het Nederlands Instituut voor Psychologen geeft aan dat het voor zijn achterban van belang is onderzoek te doen naar lichaamsgerichte werkwijzen binnen de psychologie. Hij noemt als belang voor onderzoek naar dergelijke interventies: “Het is een erkenning dat de mens meer is dan lichaam of geest en dat die twee samenhangen en samenwerken (of tegenwerken). Yoga is een eeuwenoude oefening in ademhaling, bewustwording en ontspanning, die focust op het hier-en-nu en daarmee grond onder je voeten verschaft.”

Ervaringsdeskundige Madeleine Verhoeven die namens de Depressie Vereniging in de klankbordgroep zit geeft aan dat ze zelf vooral baat heeft gehad bij een lichaamsgerichte benadering van depressie. “Het is zo belangrijk dat je leert uit je hoofd te stappen. Daarom ben ik heel blij dat er nieuwe behandelmethodes voor depressie mogelijk zijn als running therapy, mindfulness en massagetherapie.” Ze ziet dat yoga populair is onder jonge vrouwen en verwacht dat op die manier weerstand tegen behandeling gemakkelijker wordt weggenomen.

« Ga terug