Nieuws

Literatuurstudie en analyse van eerder onderzoek naar yoga

Datum: woensdag 11 augustus 2021

Angst- en stemmingsstoornissen komen wereldwijd veel voor. Hoewel een deel van de mensen herstelt met de huidige behandelingen, blijft een deel klachten houden of ontwikkeld een meer chronische vorm van de stoornis (wat betekent dat mensen langer dan twee jaar klachten hebben). Het is daarom van belang de behandeling voor mensen met een (chronische) angst- en/of stemmingsstoornis te verbeteren. Yoga is een relatief nieuwe behandelvorm, die toegevoegd kan worden aan de gebruikelijke behandeling en een mogelijk effect kan hebben op een afname van symptomen van angst en depressie.

In het verleden is er al eerder onderzoek gedaan naar de effecten van yoga voor mensen met een depressie of een angststoornis. Het doel van dit onderzoek was om de effectiviteit van hatha yoga systematisch in kaart te brengen bij het behandelen van acute, chronische en/of therapieresistente angst- en stemmingsstoornissen. Hatha yoga is een vorm van yoga waarbij gebruik wordt gemaakt van yogahoudingen, vaak in combinatie met ademhalingsoefeningen en/of meditatieoefeningen. In diverse wetenschappelijke databases werd gezocht naar gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken met deelnemers met angst- en stemmingsstoornissen. Er werd gekeken naar of yoga zorgde voor een afname van depressieve klachten en/of angstklachten.

We vonden achttien studies, veertien bij deelnemers met een acute aandoening en vier in deelnemers met een chronische aandoening. De meeste onderzoeken waren van lage kwaliteit, bijvoorbeeld doordat het onduidelijk was hoeveel en hoe vaak de deelnemers yoga deden, de onderzoekers wisten welke deelnemers yoga ontvingen en welke niet of waarin het proces van loting niet goed was uitgevoerd.

Wat betreft een afname van depressie, vonden we geen verschil tussen yoga en de gebruikelijke behandeling. Ook vonden we geen verschil tussen yoga en actieve controlegroepen, zoals wandelen of mindfulness. In vergelijking met psycho-educatiesessies zorgde yoga voor een grotere afname van depressieve klachten.

Lees hier het volledige artikel.

« Ga terug