Nieuws

Wereldwijde publiciteit voor yoga bij depressie

Datum: vrijdag 1 september 2017

Op 4 augustus jl. presenteerde Nina Vollbehr op het congres van de Amerikaanse Vereniging van Psychologen (APA) in Washington de resultaten van twee eerdere studies naar de effectiviteit van yoga bij depressie. In het eerste onderzoek bleken studenten met depressieve klachten minder negatieve emoties te rapporteren na een yogatraining dan na een ontspanningstraining. In het tweede onderzoek bleken cliënten die langdurig last hadden van een depressie duidelijk minder klachten te rapporteren na een 9-weekse yogatraining. De resultaten van deze onderzoeken werden na de start van het congres door diverse media opgepikt en gepubliceerd.

Er verschenen onder meer artikelen in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Duitsland, Denemarken, EngelandFrankrijk, PortugalIndia en Pakistan. De Daily Mail uit Engeland schreef over het onderzoek naar yoga bij depressie (lees het volledige artikel hier) en Forbes interviewde Nina Vollbehr voor een artikel over yoga bij depressie (bekijk het interview via deze link). Op Sky News, een nieuwszender uit Engeland, werd een live interview uitgezonden met Nina. Uit deze publiciteit blijkt een grote interesse in de effecten van yoga voor mensen met een depressie. Met het onderzoek yoga bij depressie en verschillende eerdere onderzoeken van ons onderzoeksteam hopen we een bijdrage te leveren aan meer inzicht en kennis over de effecten van een yoga-interventie bij jonge vrouwen met een depressie.

De APA Convention (het congres van de American Psychological Association, de Amerikaanse Vereniging van Psychologen) is wereldwijd één van de grootste psychologie congressen en werd dit jaar in Washington, D.C. gehouden (www.apa.org/convention/) van 3 tot en met 6 augustus. In de studies die Nina Vollbehr presenteerde stond de vraag centraal of mindful yoga een effectieve interventie is bij (chronische) depressie en welke variabelen mogelijk een rol spelen bij dit effect. Er werd onder meer gekeken naar piekeren, zorgen maken en angst voor negatieve emoties, processen die zowel een rol spelen bij de ontwikkeling en het voortduren van een depressie als bij het terugkomen van een depressie.

In het eerste onderzoek kregen 74 eerstejaars studenten met depressieve klachten een korte yogatraining of een korte ontspanningstraining. Daarna deden ze acht dagen hun eigen oefening thuis met behulp van een oefenvideo. Na afloop van deze periode en nog eens twee maanden later werden hun mate van negatieve emoties (depressie, angst en stress) en piekeren in kaart gebracht. Direct na de twee interventies werd er geen verschil gevonden tussen de twee groepen in de mate van negatieve emoties die ze rapporteerden. Twee maanden later bleek de yogagroep duidelijk minder negatieve emoties te rapporteren dan de groep die een ontspanningsoefening had gedaan. Er werd geen verschil gevonden in de mate van piekeren. Hieruit kan geconcludeerd worden dat yoga een effectieve interventie is gebleken bij studenten met depressieve klachten, maar dat dit effect niet te maken had met het verminderen van piekeren.

In het tweede onderzoek kregen cliënten met een langdurige (ook wel chronische) depressie een 9-weekse yogatraining. Gemiddeld hadden deze cliënten 11 jaar depressieve klachten en waren zij vijf jaar in behandeling. Na afloop van de training rapporteerden de deelnemers duidelijk minder negatieve emoties (depressie, angst en stress) dan daarvoor. Ook vier maanden later bleken zij nog steeds minder negatieve emoties te rapporteren. Direct na afloop van de training rapporteerden de deelnemers minder angst voor negatieve emoties, maar vier maanden later was dit effect niet meer zo duidelijk. Vier maanden later bleken de deelnemers wel minder te piekeren en zich minder zorgen te maken. Het effect van deze yogatraining lijkt dus gedeeltelijk samen te hangen met een vermindering in piekeren en zorgen maken. Omdat in dit onderzoek een kleine groep deelnemers is betrokken en er geen controlegroep is gebruikt, is het niet mogelijk duidelijke conclusies hieruit te trekken. Maar het geeft wel een idee voor vervolgonderzoek.

Uit beide onderzoeker is te concluderen dat yoga een veelbelovende interventie lijkt voor (chronische) depressie en dat het effect van de training op vermindering van negatieve emoties voor een deel lijkt samen te hangen met het verminderen van piekeren en zorgen maken.

« Ga terug