Nieuws

Even voorstellen: Dr. Casper Albers

Datum: vrijdag 26 oktober 2018

Dr. Casper Albers is universitair hoofddocent in statistiek en psychometrie bij het Heymans Instituut voor psychologisch onderzoek bij de Rijksuniversiteit Groningen. De rol van Professor Albers bij het Yoga bij Depressie onderzoek is tweeledig.

Allereerst is Casper Albers verantwoordelijk voor de randomisatie van de deelnemers. Dat houdt in dat hij op basis van loting bepaald of deelnemers aan het onderzoek ingedeeld worden in de behandelgroep of in de controlegroep. Albers: “Omdat ik verder niet bij de daadwerkelijke dataverzameling betrokken ben, zorg ik op deze manier voor een zogenaamd dubbelblinde indeling. In psychologisch en medisch onderzoek is zo’n indeling van groot belang. De onderzoekers hebben vaak een idee, en vaak ook een verwachting, over de richting van de uitkomsten van het onderzoek. In dit geval bijvoorbeeld dat behandeling met yoga een toegevoegde waarde heeft. Het is van vitaal belang dat de onderzoekers daarom niet weten in welke categorie iemand zit wanneer deze behandeld wordt: zij zonden deze persoon dan, bewust of onbewust, kunnen bevoordelen (of juist benadelen). Wanneer dit laatste het geval zou zijn dan meet je met het onderzoek uiteindelijk niet of yoga een toegevoegde waarde heeft bij de behandeling van depressie, maar of de onderzoekers de deelnemers beïnvloed hebben.“

Verder helpt dr. Albers mee met de statistische analyses van de data. Hier wordt pas mee gestart wanneer alle data verzameld is en alle meetmomenten van het onderzoek geweest zijn. Albers: “Omdat ik zelf geen klinische achtergrond heb, en daarom ook geen specifieke verwachtingen rond de uitkomsten van dit project, kan ik er op letten dat er niet, bewust of onbewust, statistische keuzes gemaakt worden die de resultaten een bepaalde kant op duwen. Op die manier zullen de statistische conclusies van het onderzoek een zo eerlijk mogelijk beeld geven van de bevindingen.”

« Ga terug