Nieuws

Eerste groep Groningen heeft de yogatraining afgerond.

Datum: vrijdag 16 juni 2017

Gisteren heeft de eerste yogagroep de negen weken durende yogatraining afgerond. De groep bestond uit 11 deelnemers. In totaal zijn 22 deelnemers in april van start gegaan met het onderzoek in Groningen. De helft van hen heeft de yogatraining ontvangen de afgelopen weken. Negen weken lang kwamen de deelnemers uit de yogagroep bijeen voor een groepsbijeenkomst van anderhalf uur. Ook gingen ze thuis aan de slag met de opdrachten en video´s via de online module. Deelnemers gaven aan de training als positief en prettig ervaren te hebben.

Volgende week hebben alle 22 deelnemers een individueel meetmoment waarin de depressieve klachten opnieuw worden geïnventariseerd. Deze diagnostische interviews worden afgenomen door een geblindeerde beoordelaar, die niet weet welke deelnemers de yoga interventie hebben ontvangen naast de gebruikelijke behandeling. Ook worden er tijdens het meetmoment computertaken afgenomen en vragenlijsten ingevuld. Op die manier worden onder andere symptomen van depressie en angst, kwaliteit van leven en welzijn in kaart gebracht. Daarnaast worden deelnemers gevraagd een evaluatie te geven van het onderzoek en de yoga-interventie.

« Ga terug