Nieuws

De invloed van Covid-19 op het onderzoek

Gelukkig waren de yogatrainingen en alle metingen voor de deelnemers al afgerond op het moment dat in maart 2020 de eerste lockdown van start ging. Op dat moment werden er nog wel yogatrainingen gegeven aan de deelnemers van de controlegroep, die in eerste instantie de yogatraining niet mochten volgen. Deze trainingen zijn omgezet naar een […]

Lees verder

Hoe je toch kunt blijven oefenen met yoga

Van de 88 deelnemers die in de yogagroep waren ingedeeld, begonnen 86 met de interventie en voltooiden 69 (79%) ten minste vijf sessies. Als we dit vergelijken met ander onderzoek dan is dit percentage vergelijkbaar. Gemiddeld vallen er bij een onderzoek zo’n 25% van de deelnemers uit, wat betekent dat zij de onderzochte interventie niet […]

Lees verder

Het studieprotocol en de eerste gegevens van de deelnemers

Het artikel begint met het verduidelijken waarom er onderzoek naar de effectiviteit van yoga voor jonge vrouwen met een depressie nodig is. Depressie komt veel voor onder jonge vrouwen. Ondanks dat er behandelingen zijn voor depressie (zoals medicatie en cognitieve gedragstherapie) herstelt een groot deel van de jonge vrouwen niet of onvoldoende met deze behandelingen. […]

Lees verder

Pilot studie naar de 9-weekse yoga training

In deze pilotstudie kregen 11 cliënten met een langdurige (ook wel chronische) depressie of bipolaire stoornis een 9-weekse yogatraining. Gemiddeld hadden deze cliënten 11 jaar depressieve klachten en waren zij vijf jaar in behandeling. De onderzoekers hebben de deelnemers gevraagd de training te evalueren en daarnaast is gekeken in hoeverre bepaalde klachten afnamen na afloop […]

Lees verder

Literatuurstudie en analyse van eerder onderzoek naar yoga

Angst- en stemmingsstoornissen komen wereldwijd veel voor. Hoewel een deel van de mensen herstelt met de huidige behandelingen, blijft een deel klachten houden of ontwikkeld een meer chronische vorm van de stoornis (wat betekent dat mensen langer dan twee jaar klachten hebben). Het is daarom van belang de behandeling voor mensen met een (chronische) angst- […]

Lees verder

Afscheid Petri Engelen

Petri Engelen heeft afscheid genomen van yoga bij depressie. De meeste deelnemers en teams kennen Petri als onderzoeksassistent, van de (telefonische) gesprekken tijdens de meetmomenten en als contactpersoon tussendoor. Petri heeft ruim drie jaar bij het onderzoek gewerkt en heeft haar werk altijd met veel plezier gedaan: “De afgelopen drie jaar heb ik met veel […]

Lees verder

Doorgaan (of beginnen) met yoga

Na afloop van de yogatraining willen veel deelnemers doorgaan met yoga. Ook in de controlegroep zitten deelnemers die graag willen starten met yoga. Wij zetten in dit stuk op een rijtje wat er van belang is als je begint met yoga en als je door wilt blijven gaan met oefenen. Vind een goede docent Uit […]

Lees verder

Publicatie van het eerste artikel over het onderzoek

De onderzoekers van het onderzoek naar yoga bij depressie hebben op 17 februari 2020 een artikel gepubliceerd waarin de opzet van het onderzoek en de eerste gegevens van de deelnemers worden beschreven. Het artikel begint met het verduidelijken waarom er onderzoek naar de effectiviteit van yoga voor jonge vrouwen met een depressie nodig is. Depressie […]

Lees verder

Voortgang van Yoga bij Depressie

Alle meetmomenten van het onderzoek naar yoga bij depressie zijn in januari 2020 afgerond. Van de 171 vrouwen die deelnemen aan het onderzoek hebben 156 vrouwen het laatste meetmoment (een jaar na de start van het onderzoek) afgerond. Dit is 91%, een aantal dat veel hoger ligt dan in veel andere, vergelijkbare onderzoeken. Wij zijn […]

Lees verder

Update onderzoek Yoga bij Depressie

Het onderzoek naar yoga bij depressie is het derde en daarmee laatste jaar in gegaan. De instroom van deelnemers is aan het einde van 2018 afgerond. In totaal doen er 171 vrouwen mee met het onderzoek. Van tevoren hadden we berekend dat we 170 deelnemers nodig zouden hebben om betrouwbare resultaten te verkrijgen, dus dat […]

Lees verder