Nieuws

Afscheid Petri Engelen

Petri Engelen heeft afscheid genomen van yoga bij depressie. De meeste deelnemers en teams kennen Petri als onderzoeksassistent, van de (telefonische) gesprekken tijdens de meetmomenten en als contactpersoon tussendoor. Petri heeft ruim drie jaar bij het onderzoek gewerkt en heeft haar werk altijd met veel plezier gedaan: “De afgelopen drie jaar heb ik met veel […]

Lees verder

Doorgaan (of beginnen) met yoga

Na afloop van de yogatraining willen veel deelnemers doorgaan met yoga. Ook in de controlegroep zitten deelnemers die graag willen starten met yoga. Wij zetten in dit stuk op een rijtje wat er van belang is als je begint met yoga en als je door wilt blijven gaan met oefenen. Vind een goede docent Uit […]

Lees verder

Publicatie van het eerste artikel over het onderzoek

De onderzoekers van het onderzoek naar yoga bij depressie hebben op 17 februari 2020 een artikel gepubliceerd waarin de opzet van het onderzoek en de eerste gegevens van de deelnemers worden beschreven. Het artikel begint met het verduidelijken waarom er onderzoek naar de effectiviteit van yoga voor jonge vrouwen met een depressie nodig is. Depressie […]

Lees verder

Voortgang van Yoga bij Depressie

Alle meetmomenten van het onderzoek naar yoga bij depressie zijn in januari 2020 afgerond. Van de 171 vrouwen die deelnemen aan het onderzoek hebben 156 vrouwen het laatste meetmoment (een jaar na de start van het onderzoek) afgerond. Dit is 91%, een aantal dat veel hoger ligt dan in veel andere, vergelijkbare onderzoeken. Wij zijn […]

Lees verder

Update onderzoek Yoga bij Depressie

Het onderzoek naar yoga bij depressie is het derde en daarmee laatste jaar in gegaan. De instroom van deelnemers is aan het einde van 2018 afgerond. In totaal doen er 171 vrouwen mee met het onderzoek. Van tevoren hadden we berekend dat we 170 deelnemers nodig zouden hebben om betrouwbare resultaten te verkrijgen, dus dat […]

Lees verder

Algemene gegevens van de deelnemers

De eerste gegevens van het onderzoek, waaronder de demografische en klinische gegevens van de deelnemers, zijn bekend. Bij het doen van onderzoek bestaat de eerste fase uit het analyseren van deze gegevens van de deelnemers. In deze fase brengen de onderzoekers bepaalde demografische gegevens van de deelnemers in kaart, zoals leeftijd, opleidingsniveau en ervaring met yoga. Daarnaast brengen […]

Lees verder

ZonMw: de subsidieverstrekker van het onderzoek

ZonMw is de subsidieverstrekker van het onderzoek naar Yoga bij Depressie (met projectnummer 636110004). Dit betekent dat dankzij de subsidie van ZonMw het onderzoek naar de effectiviteit van yoga bij depressie mogelijk is. Het project Yoga bij Depressie is uitgekozen als één van de vijf projecten bij een subsidieoproep naar onderzoek dat zich richt op […]

Lees verder

Recent onderzoek naar yoga bij depressie (en angst en stress)

De laatste jaren wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar de effectiviteit van yoga-interventies bij verschillende psychologische klachten, zoals depressie, angst of stress. De onderzoekers van Yoga bij Depressie zetten hieronder de meest recente bevindingen op een rijtje. Uit een studie waarbij eerder onderzoek werd samengevoegd om naar het totaaleffect te kijken, bleek dat yoga-interventies […]

Lees verder

Onderzoek naar het effect van verschillende vormen van yoga in de Verenigde Staten

Eind 2018 publiceerden onderzoekers uit de Verenigde Staten een onderzoek waarin ze twee verschillende vormen van yoga met elkaar vergeleken. De ene groep ontving een yoga-interventie waarbij het vooral om beweging ging: ze deden actieve yogahoudingen in combinatie met langzame ademhalingen. De andere groep ontving een yoga-interventie die gebaseerd was op ademhalingstechnieken: zij deden zittende […]

Lees verder

Interview met twee deelnemers van het Yoga bij Depressie onderzoek

Helpt yoga bij jonge vrouwen met een depressie? Dat is de vraag die centraal staat binnen dit onderzoek. De interventie die hierbij onderzocht wordt is een 9-weekse training gebaseerd op mindful yoga. In deze psychologische interventie leren deelnemers aan de hand van yoga-oefeningen minder te piekeren, vriendelijker te worden voor zichzelf en anders om te […]

Lees verder