Nieuws

Update onderzoek Yoga bij Depressie

Het onderzoek naar yoga bij depressie is het derde en daarmee laatste jaar in gegaan. De instroom van deelnemers is aan het einde van 2018 afgerond. In totaal doen er 171 vrouwen mee met het onderzoek. Van tevoren hadden we berekend dat we 170 deelnemers nodig zouden hebben om betrouwbare resultaten te verkrijgen, dus dat […]

Lees verder

Algemene gegevens van de deelnemers

De eerste gegevens van het onderzoek, waaronder de demografische en klinische gegevens van de deelnemers, zijn bekend. Bij het doen van onderzoek bestaat de eerste fase uit het analyseren van deze gegevens van de deelnemers. In deze fase brengen de onderzoekers bepaalde demografische gegevens van de deelnemers in kaart, zoals leeftijd, opleidingsniveau en ervaring met yoga. Daarnaast brengen […]

Lees verder

ZonMw: de subsidieverstrekker van het onderzoek

ZonMw is de subsidieverstrekker van het onderzoek naar Yoga bij Depressie (met projectnummer 636110004). Dit betekent dat dankzij de subsidie van ZonMw het onderzoek naar de effectiviteit van yoga bij depressie mogelijk is. Het project Yoga bij Depressie is uitgekozen als één van de vijf projecten bij een subsidieoproep naar onderzoek dat zich richt op […]

Lees verder

Recent onderzoek naar yoga bij depressie (en angst en stress)

De laatste jaren wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar de effectiviteit van yoga-interventies bij verschillende psychologische klachten, zoals depressie, angst of stress. De onderzoekers van Yoga bij Depressie zetten hieronder de meest recente bevindingen op een rijtje. Uit een studie waarbij eerder onderzoek werd samengevoegd om naar het totaaleffect te kijken, bleek dat yoga-interventies […]

Lees verder

Onderzoek naar het effect van verschillende vormen van yoga in de Verenigde Staten

Eind 2018 publiceerden onderzoekers uit de Verenigde Staten een onderzoek waarin ze twee verschillende vormen van yoga met elkaar vergeleken. De ene groep ontving een yoga-interventie waarbij het vooral om beweging ging: ze deden actieve yogahoudingen in combinatie met langzame ademhalingen. De andere groep ontving een yoga-interventie die gebaseerd was op ademhalingstechnieken: zij deden zittende […]

Lees verder

Interview met twee deelnemers van het Yoga bij Depressie onderzoek

Helpt yoga bij jonge vrouwen met een depressie? Dat is de vraag die centraal staat binnen dit onderzoek. De interventie die hierbij onderzocht wordt is een 9-weekse training gebaseerd op mindful yoga. In deze psychologische interventie leren deelnemers aan de hand van yoga-oefeningen minder te piekeren, vriendelijker te worden voor zichzelf en anders om te […]

Lees verder

Even voorstellen: Prof. dr. Stynke Castelein

Prof. dr. Stynke Castelein is het hoofd van Lentis Research, de wetenschappelijke afdeling van Lentis. Tevens is Stynke bijzonder hoogleraar Herstelbevordering bij Ernstig Psychische Aandoeningen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Stynke is als senior onderzoeker betrokken bij de yoga studie. Stynke: “Het is mooi om aan zo’n project te mogen bijdragen van de subsidie-aanvraag tot aan […]

Lees verder

Thema week 4: Sensaties & Emoties

De deelnemers van de yogagroep hebben deze week de vierde sessie van de yogatraining gedaan. Het thema van deze sessie is ‘sensaties en emoties’. Het idee hierachter is dat ons lichaam ons van alles kan laten weten, door middel van bepaalde sensaties en gevoelens. Ons lichaam kan ons laten weten dat we het koud hebben, […]

Lees verder

Inclusie afgerond

171 vrouwen doen mee het met onderzoek naar Yoga bij Depressie. De werving van het onderzoek is maandag 29 oktober afgesloten. In totaal doen er 171 vrouwen mee. Van te voren hadden we bedacht dat we 170 deelnemers nodig zouden hebben, dus dat aantal is gehaald. We zijn heel blij dat zoveel vrouwen geïnteresseerd zijn […]

Lees verder

Even voorstellen: Dr. Casper Albers

Dr. Casper Albers is universitair hoofddocent in statistiek en psychometrie bij het Heymans Instituut voor psychologisch onderzoek bij de Rijksuniversiteit Groningen. De rol van Professor Albers bij het Yoga bij Depressie onderzoek is tweeledig. Allereerst is Casper Albers verantwoordelijk voor de randomisatie van de deelnemers. Dat houdt in dat hij op basis van loting bepaald […]

Lees verder