Nieuws

Onderzoek is samenwerking tussen wetenschap en praktijk

Het onderzoek yoga bij depressie is door ZonMW geselecteerd als één van de vijf projecten die subsidie ontvangt voor onderzoek naar depressie bij adolescenten en jonge vrouwen (https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/psychische-aandoeningen/depressie-en-angst/). De nadruk lag hierbij op projecten die de samenwerking opzoeken tussen wetenschap en praktijk. Het onderzoek yoga bij depressie is ontstaan vanuit de praktijk, onder meer na […]

Lees verder

Drie deelnemers over de yogatraining

Helpt yoga bij jonge vrouwen met een depressie? Dat is de vraag die centraal staat binnen dit onderzoek. De interventie die hierbij onderzocht wordt is een 9-weekse training gebaseerd op mindful yoga. In deze psychologische interventie leren deelnemers aan de hand van yoga-oefeningen minder te piekeren, vriendelijker te worden voor zichzelf en anders om te […]

Lees verder

Signaleren van een depressie

Depressie heeft vele gezichten. Hoewel een aantal kenmerken, zoals een sombere stemming, bij veel mensen aanwezig zijn, kunnen depressies en de daarbij horende klachten sterk variëren tussen mensen. Niet alleen de ernst van een depressie kan sterk variëren, ook de manier waarop mensen omgaan met hun depressieve klachten verschilt enorm. Bijvoorbeeld: waar de ene persoon […]

Lees verder

Start nieuwe yoga groepen

Deze maand hebben twee nieuwe groepen deelnemers hun eerste meetmoment, de voormeting, afgerond en zijn ze verdeeld over de twee onderzoeksgroepen. Eén groep ontvangt naast hun lopende behandeling de yogatraining, de andere groep blijft alleen hun gebruikelijke behandeling volgen. Eén groep bestaat uit cliënten van Lentis in Groningen, de andere groep uit cliënten van PsyQ […]

Lees verder

Voortgang onderzoek

Het onderzoek yoga bij depressie is nu tien maanden aan de gang. Inmiddels doen er acht afdelingen van Lentis mee aan het onderzoek. Behandelaren nodigen vrouwen die voldoen aan de criteria van het onderzoek (tussen de 18-35 jaar met een hoofddiagnose depressie) uit om deel te nemen aan het onderzoek. Dat de yogatraining een passende […]

Lees verder

INTER-PSY doet mee met werving

Volgende week gaat de werving van cliënten van INTER-PSY voor het onderzoek naar de effectiviteit van yoga bij depressie van start. De onderzoekers en medewerkers van INTER-PSY hebben deze start de afgelopen weken voorbereid. De medisch-ethische toetsingscommissie heeft de uitbreiding goedgekeurd en de komende week wordt de informatie omtrent de werving verspreid onder behandelaren van […]

Lees verder

Tweede bijeenkomst klankbordgroep

Donderdag 14 september kwam de klankbordgroep van het onderzoek yoga bij depressie voor de tweede keer bijeen om de voortgang van het onderzoek te bespreken. Doel van deze klankbordgroep is om vanuit diverse perspectieven mee te denken en advies te geven aan de projectgroep van het onderzoek. Aanwezig waren onder andere een vertegenwoordiger van de […]

Lees verder

Start nieuwe groepen: Vaststellen diagnose

De afgelopen weken hebben de interviews plaatsgevonden voor de deelnemers die in september van start gaan. Deze interviews worden gehouden op basis van gestructureerde SCID interviews. De SCID is een diagnostisch interview om onder andere een diagnose van depressie vast te stellen. De vragen die gesteld worden in het interview zijn gebaseerd op de DSM-criteria. […]

Lees verder

Wereldwijde publiciteit voor yoga bij depressie

Op 4 augustus jl. presenteerde Nina Vollbehr op het congres van de Amerikaanse Vereniging van Psychologen (APA) in Washington de resultaten van twee eerdere studies naar de effectiviteit van yoga bij depressie. In het eerste onderzoek bleken studenten met depressieve klachten minder negatieve emoties te rapporteren na een yogatraining dan na een ontspanningstraining. In het […]

Lees verder

Presentatie Nina Vollbehr op het APA congres in Washington

Vandaag presenteerde Nina Vollbehr op het congres van de Amerikaanse Vereniging van Psychologen (APA) in Washington de resultaten van twee studies naar de effectiviteit van yoga bij depressie. In het eerste onderzoek bleken studenten met depressieve klachten minder negatieve emoties te rapporteren na een yogatraining dan na een ontspanningstraining. In het tweede onderzoek bleken cliënten […]

Lees verder