Nieuws

Opnames Deense televisieprogramma “Sundshetmagasinet”

Afgelopen week kwam het Deense televisieprogramma “Sundshetmagasinet” van Deense publieke omroep (DR DK) op bezoek bij Yoga bij Depressie voor een uitzending over de effecten van yoga. In dit programma komt elke week een ander onderwerp rondom gezondheid aan de orde. In de aflevering over yoga besteden ze aandacht aan de effecten van yoga voor […]

Lees verder

Even voorstellen: Rogier Hoenders, Projectleider yoga onderzoek

Rogier Hoenders is psychiater, senior onderzoeker en leidinggevende van het Centrum Integrale Psychiatrie. Hij is projectleider van de yoga studie en co-promotor van de promovendus van dit project Nina Vollbehr: “enkele jaren geleden begonnen Nina en ik te verkennen of we yoga op een professionele manier konden gaan inzetten in onze afdeling (CIP). We onderzochten […]

Lees verder

Oratie Stynke Castelein: Herstelbevordering bij ernstige psychische aandoeningen

Afgelopen dinsdag aanvaarde Prof. dr. Stynke Castelein, senior onderzoeker en hoofd van Lentis Research, haar positie als bijzonder hoogleraar in de Faculteit Gedrags- & Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Binnen haar leeropdracht ‘Herstelbevordering bij ernstige psychische aandoeningen’ besteedt ze aandacht aan symptomatisch, maatschappelijk en persoonlijk herstel. Personen met een ernstige psychische aandoeningen hebben niet alleen […]

Lees verder

Deelnemende teams yoga bij depressie

Bij het onderzoek yoga bij depressie zijn diverse teams betrokken. Zeven afdelingen van Lentis doen mee aan het onderzoek, waaronder Centrum Integrale Psychiatrie, PsyQ Depressie Groningen, PsyQ Emmen, Lentis Stadskanaal, Lentis Winschoten, Lentis Delfzijl, en een afdeling van Jonx Groningen. Bij PsyQ in Emmen is er in september 2017 een yogagroep van start gegaan en […]

Lees verder

Thema week 5: Het hier en nu

De yoga groepen in Emmen en Groningen hadden deze week de vijfde bijeenkomst van de yoga training met als thema: het hier en nu, oftewel het huidige moment. Hierbij stonden acceptatie en nieuwsgierigheid centraal. Tijdens de bijeenkomst werden deelnemers uitgenodigd om nieuwsgierig en opmerkzaam te zijn naar eigen ervaringen tijdens het oefenen. Op een open […]

Lees verder

Ervaringsdeskundige over haar rol binnen het onderzoek

Het onderzoek yoga bij depressie is een samenwerking tussen Lentis en de Rijksuniversiteit Groningen. Het team bestaat uit onderzoekers, behandelaren en een ervaringsdeskundige. Laura Dijkstra, ervaringsdeskundige bij het Centrum Integrale Psychiatrie over haar rol bij het project: ‘Het is ontzettend waardevol om hier aan mee te mogen werken. Waar ik een aantal jaren geleden nog […]

Lees verder

Onderzoek is samenwerking tussen wetenschap en praktijk

Het onderzoek yoga bij depressie is door ZonMW geselecteerd als één van de vijf projecten die subsidie ontvangt voor onderzoek naar depressie bij adolescenten en jonge vrouwen (https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/psychische-aandoeningen/depressie-en-angst/). De nadruk lag hierbij op projecten die de samenwerking opzoeken tussen wetenschap en praktijk. Het onderzoek yoga bij depressie is ontstaan vanuit de praktijk, onder meer na […]

Lees verder

Drie deelnemers over de yogatraining

Helpt yoga bij jonge vrouwen met een depressie? Dat is de vraag die centraal staat binnen dit onderzoek. De interventie die hierbij onderzocht wordt is een 9-weekse training gebaseerd op mindful yoga. In deze psychologische interventie leren deelnemers aan de hand van yoga-oefeningen minder te piekeren, vriendelijker te worden voor zichzelf en anders om te […]

Lees verder

Signaleren van een depressie

Depressie heeft vele gezichten. Hoewel een aantal kenmerken, zoals een sombere stemming, bij veel mensen aanwezig zijn, kunnen depressies en de daarbij horende klachten sterk variëren tussen mensen. Niet alleen de ernst van een depressie kan sterk variëren, ook de manier waarop mensen omgaan met hun depressieve klachten verschilt enorm. Bijvoorbeeld: waar de ene persoon […]

Lees verder

Start nieuwe yoga groepen

Deze maand hebben twee nieuwe groepen deelnemers hun eerste meetmoment, de voormeting, afgerond en zijn ze verdeeld over de twee onderzoeksgroepen. Eén groep ontvangt naast hun lopende behandeling de yogatraining, de andere groep blijft alleen hun gebruikelijke behandeling volgen. Eén groep bestaat uit cliënten van Lentis in Groningen, de andere groep uit cliënten van PsyQ […]

Lees verder