Nieuws

Algemene gegevens van de deelnemers

Datum: donderdag 25 april 2019

De eerste gegevens van het onderzoek, waaronder de demografische en klinische gegevens van de deelnemers, zijn bekend. Bij het doen van onderzoek bestaat de eerste fase uit het analyseren van deze gegevens van de deelnemers. In deze fase brengen de onderzoekers bepaalde demografische gegevens van de deelnemers in kaart, zoals leeftijd, opleidingsniveau en ervaring met yoga. Daarnaast brengen de onderzoekers ook klinische gegevens, namelijk de mate van symptomen van depressie bij de start van het onderzoek, in kaart.

In totaal zijn er 353 mogelijke deelnemers door hun behandelaar uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. 250 van deze deelnemers gaf aan geïnteresseerd te zijn in deelname, dat is 71%. Van deze 250 geïnteresseerden werden uiteindelijk 198 mogelijke deelnemers geïnterviewd om te zien of ze voldeden aan de criteria van het onderzoek die we vooraf hadden opgesteld. 27 mogelijke deelnemers konden niet meedoen met het onderzoek, bijvoorbeeld omdat ze niet meer depressief waren of omdat er andere klachten op de voorgrond stonden. Uiteindelijk doen er 171 deelnemers mee met het onderzoek, waarvan er door loting 88 in de yogagroep werden ingedeeld.

De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 25 jaar. 53% heeft een relatie en 17% heeft één of meerdere kinderen. De meeste deelnemers wonen alleen (25%), in een studentenhuis (18%), of samen met hun partner (en eventuele kinderen)(28%). 56% van de deelnemers heeft een betaalde baan met een gemiddelde van 22 uur per week. 46% van de deelnemers volgt op dit moment een opleiding.

De mate van depressieve klachten van de deelnemers is gemiddeld 21 punten, gemeten met een vragenlijst die de depressieve klachten in kaart brengt. De score van de deelnemers loopt uit een van 2 tot 42 punten, dus er zijn grote verschillen in de mate van depressiviteit. De gemiddelde score komt overeen met een ernstige depressie.

De deelnemers beoordelen hun huidige behandeling met een 7.2 (op een schaal van 1 tot 10). Ze beoordelen hun eigen motivatie om deel te nemen aan het onderzoek met een 7.9 (op een schaal van 1 tot 9). Een minderheid van de deelnemers, namelijk 29%, heeft in het verleden ervaring opgedaan met yoga, bijvoorbeeld omdat ze een proefles hebben gevolgd, een les op school hebben gedaan, een les in de sportschool of een cursus.

« Ga terug